Dekoracja banera nagłówka

ANKH TV TERMS

1. Regulamin

Poprzez dostęp do strony internetowej pod adresem https://ankh.tv, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz że odpowiadasz za przestrzeganie wszelkich obowiązujących lokalnych przepisów. Jeśli nie zgadzasz się z żadnym z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

1a Publikacja materiałów pornograficznych jest zabroniona w naszej społeczności. Jak również nagie sceny lub zdjęcia do celów czysto seksualnych. Pod karą usunięcia materiału i nieodwracalnego zablokowania powiązanego konta w przypadku ponownego wystąpienia.

1b Konta powiązane z wszelkimi nielegalnymi działaniami podlegają natychmiastowemu usunięciu, a dane zostaną pozostawione organom ścigania w celu podjęcia odpowiednich działań.

1c Użytkownicy, którzy w przeszłości używali obraźliwego lub zniesławiającego języka w stosunku do innych użytkowników, również mogą zostać zbanowani bez wcześniejszego powiadomienia.

1d Użytkownicy nie mogą przesyłać ani wykorzystywać treści stron trzecich (takich jak zdjęcia, teksty, filmy, audio itp.), Z wyjątkiem wyraźnej zgody właściciela, pod groźbą usunięcia treści bez uprzedniego powiadomienia i usunięcia powiązanego konta . Dozwolone jest udostępnianie treści z innych sieci, o ile jest to zgodne z warunkami sieci inicjującej i nie narusza żadnych innych elementów tego terminu.

1e Użytkownicy z historią działań SPAM mogą również zablokować swoje konta bez wcześniejszego powiadomienia.

2. Użyj Licencja

 1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) na ANKH TVWitryna przeznaczona wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:
  1. modyfikować lub kopiować materiałów;
  2. używać materiałów w celach komercyjnych lub w jakimkolwiek publicznej prezentacji ust komercyjnych i niekomercyjnych);
  3. próba dekompilacji lub inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania na nim zawartego ANKH TVstrona internetowa;
  4. usunięcie wszelkich praw autorskich lub innych praw własności zapisy z materiałów lub
  5. przenieść materiały na inną osobę lub "zwierciadło" materiałów na dowolnym innym serwerze.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez ANKH TV kiedykolwiek. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszystkie pobrane materiały, które są w posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej.

3. Zrzeczenie się

 1. Materiały na ANKH TVWitryna internetowa jest udostępniana „jak jest”. ANKH TV nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
 2. Ponadto ANKH TV nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na jakichkolwiek stronach powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku ANKH TV lub jego dostawcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody (w tym między innymi szkody za utratę danych lub zysków lub w wyniku przerw w działalności gospodarczej) wynikające z użycia lub niemożności użycia materiałów na ANKH TVstrona internetowa, nawet jeśli ANKH TV lub ANKH TV upoważniony przedstawiciel został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na ANKH TVstrona internetowa może zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. ANKH TV nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na jego stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. ANKH TV może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. jednak ANKH TV nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

ANKH TV nie sprawdził wszystkich witryn połączonych z jego witryną i nie ponosi odpowiedzialności za treść takich powiązanych stron. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez ANKH TV strony. Korzystanie z takich połączonych witryn odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

ANKH TV może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

8. Prawo

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem BR, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.

DutchEnglishFrenchGermanJapanesePortugueseRussianSpanish